Det er billig å lade med ladestasjon til elbil

ladestasjon

Til forskjell fra andre land i Verden, er Norge ledende på nysalg av elektriske biler. Staten har satt inn mange ressurser på å oppnå en høyere markedsandel, og det kan sies at de har klart oppgaven godt. Nesten en fjerdedel av nyregistrerte biler i Norge er i dag en elektrisk bil.
Den åpenbare årsaken til at det er så gode ordninger, er avgiftslettelser på elbiler, noe som har kommet i kjølvannet av en del bilaterale forpliktelser Norge har, som for eksempel paris-avtalen. Den sier at hele Norge skal være karbonnøytral og stort sett forsynes av fornybar energi innen 2050! I tillegg er det et uttalt politisk mål, at hele Norge skal kjøre med elektriske biler innen en mye kortere tidshorisont.

Fordelene med å eie en elbil

Fordelene med å eie en elbil er mange, og her kan vi blant annet nevne avgiftslettelser, momsfritak, fordeler i trafikken, mindre utslipp og mye mer. Norge er faktisk et av de landene du får flest fordeler ved å eie en elbil.
Det er mange ladestasjoner plassert rundt omkring i landet, men mange foretrekker faktisk å eie en selv. Det gir den fordelen, at du kan lade bilen om natten, når strømmen er billigst, eller bruke solenergi fra solceller. Sistnevnte gjør at du kjører rundt på 100% ren energi fra solen. Du kan også kjøpe ladestasjon hos eLader.no, besøk nettsiden og se utvalg av produkter.